Bazos.pl - Ogłoszenia
... darmowe ogłoszenia
Lokalizacja: +km: Cena od: - do:
Strona główna > Regulamin

Warunki korzystania z usług serwerowych Bazos.pl
1. Bazos.pl to portal ogłoszeniowy prowadzony przez osobę fizyczną: Ing. Radim Smička (Dubany 17, 798 12 Vrbátky, Republika Czeska, REGON 65773551, NIP: CZ7809204458), zwany dalej Właścicielem.
W razie jakichkolwiek problemów z umieszczeniem lub usunięciem ogłoszenia, skontaktuj się z nami: info@bazos.pl.

2. Serwer umożliwia bezpłatną publikację i wyszukiwanie ofert produktów, usług i pozostałego mienia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Użytkownikami. Użytkownicy nie mogą ogłaszać bezpośrednio działalności gospodarczej (niezależnie od tego, czy działalność ta jest zarejestrowana, czy też nie). Ogłoszenie może dotyczyć tylko konkretnego przedmiotu, tj. jednej sztuki, jednego koloru, kształtu, typu i rozmiaru. Na przykład biuro nieruchomości nie może ogłaszać swojej działalności (kupimy Twój dom, ...), ale tylko konkretną oferowaną nieruchomość. Autokomis może ogłaszać tylko określony samochód, a nie swoje usługi i firmę jako całość. Zakaz ten dotyczy również poszukiwanych przedmiotów i skupu. Bazoš nie jest katalogiem produktowym. Aby wypromować swoją firmę, skorzystaj z linków Google Adwords umieszczonych nad ogłoszeniami i działem Usługi.

Na serwerze ogłoszeń Bazoš.pl zakazuje się umieszczania następujących typów ogłoszeń:
(Zakaz ten obowiązuje bez względu na Pozycjonowanie.)
 • nazw stron internetowych i logo firmy, dużej liczby gwiazdek, wykrzykników i podobnych znaków (zarówno w tekście ogłoszenia, jak i zamiast zdjęć lub na zdjęciach), zdjęć w ramkach;
 • kuracji odchudzających;
 • systemów marketingu sieciowego (Multilevel, MLM) i systemów prowizyjnych;
 • mailingu i pozostałych rodzajów łatwych zarobków;
 • pracy, której warunkiem jest uiszczenie opłaty wstępnej;
 • kopiowania dyskietek, płyt CD, DVD;
 • działalności gospodarczej i produktów na zamówienie (w dziale usług jest wyjątek od oferty usług, oferta nowych towarów jest tu również zabroniona);
 • multiplikacji ogłoszeń dotyczących tego samego typu produktów nowych, nieużywanych;
 • nieograniczonej ilości produktów;
 • towaru kupionego wyłącznie w celu odsprzedaży (zarobku);
 • podróbek, kopii, imitacji;
 • chiptuningu, powerboxów, zestawów diagnostycznych, antyradarów itp.;
 • dokumentów i kart technicznych;
 • paliw;
 • skupów;
 • popyt na nieruchomości;
 • ogłoszeń erotycznych, akcesoriów i gadżetów erotycznych;
 • live chatów i pracy tancerek, escort girls, promotorek i hostess za granicą;
 • e-booków;
 • pożyczek, kredytów konsumenckich i hipotecznych, windykacji długów, oddłużania;
 • ogłoszeń w formie listy słów kluczowych, tekst ogłoszenia musi być spójny i sensowny;
 • leków i suplementów diety;
 • papierosów, e-papierosów, tytoniu, alkoholu;
 • bitcoinów, litecoinów, minerów.
 • konta gier.
 • martwe zwierzęta, mięsa.
 • broń automatyczna (broń szturmowa, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe...).
 • masek ochronnych (nie odnosi się do ręcznie szytych masek, ale do profesjonalnych potrzeb medycznych).

W przypadku ofert pracy lub pracy dorywczej wymagane są następujące informacje:
 • nazwa firmy i przedmiot jej działalności
 • minimalne wymagania dla kandydata
 • charakter oferowanej pracy
Na serwerze nie wolno publikować nic nie mówiących ogłoszeń, takich jak „Zarabiaj dużo, więcej informacji otrzymasz na e-mail”. Jeśli na portalu pojawi się niedopuszczalne ogłoszenie, zostanie ono usunięte, zaś administrator portalu nie ma obowiązku zwrotu kwoty wpłaconej przez użytkownika w celu pozycjonowania ogłoszenia. Opłata w dziale Praca i Usługi podlega akceptacji administratora, która nie zostanie udzielona w przypadku ogłoszeń naruszających regulamin, zaś użytkownik nie ma w takim przypadku prawa do zwrotu opłaty. Jeżeli użytkownik umieści dwa identyczne ogłoszenia, starsze zostanie oznaczone w systemie jako duplikat i usunięte. Ogłoszenia mogą być napisane w języku polskim.

3. Wszystkie usługi Bazos.pl są użytkownikom udostępniane bezpłatnie. Wyjątkiem jest naliczanie opłat za ogłoszenia w działach Praca i Usługi oraz za dodatkowe funkcje poszczególnych usług. Za dodatkowe funkcje uznaje się ponadstandardowe opcje lub funkcje, których aktywacja nie jest konieczna do korzystania z podstawowych zadań portalu Bazos.pl – na przykład pozycjonowanie ogłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniu, niepublikowania ogłoszenia w ogóle lub usunięcia ogłoszenia z oferty, jeśli będzie ono sprzeczne z przepisami prawa Republiki Czeskiej, regulaminem ogłoszeń Bazos.pl lub dobrymi obyczajami, nawet bez uprzedniego wezwania do korekty i bez odszkodowania.

5. Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, która według własnego uznania nie spełnia tych warunków, i jeżeli, zważywszy jego tekst, jest ono umieszczone w złym dziale lub jeżeli ogłoszenie sprawia wrażenie, że użytkownikiem jest w tym przypadku inna osoba prawna lub fizyczna. Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, nawet jeżeli tylko podejrzewa, że narusza ono regulamin portalu Bazos.pl.

6. Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane bezpłatnie przez 2 miesiące. Po upływie tego okresu zostanie ono automatycznie usunięte wraz ze wszystkimi danymi wpisanymi przez Użytkownika podczas umieszczania ogłoszenia. W momencie usunięcia ogłoszenia użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem tego faktu. Maksymalna liczba niepozycjonowanych ogłoszeń na użytkownika wynosi 50.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie chciał usunąć ogłoszenie przed upływem okresu publikacji, musi to zrobić sam, przy użyciu hasła kontrolnego dla odpowiedniego ogłoszenia.

8. Właściciel tylko pośredniczy w kontakcie między nabywcą a sprzedawcą, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych Użytkownika znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych przez nielegalną ingerencję w system ze strony osoby trzeciej. Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych podanych przy rejestracji i danych statystycznych.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników usług Bazos.pl ani za sposób korzystania przez nich z usług portalu. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie usług portalu przez jego użytkowników lub osoby trzecie.

11. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których użytkownik lub osoby trzecie zaznałyby bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w następstwie lub w związku z korzystaniem z usług portalu Bazos.pl. Nie ponosi on odpowiedzialności za szkody, których użytkownicy lub osoby trzecie doznają w wyniku niemożności korzystania z usług Bazos.pl lub w bezpośrednim albo pośrednim związku z tym faktem.

12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za to, aby treść ogłoszenia i/lub zdjęcia albo inne pliki dołączone do ogłoszenia nie naruszały praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w prawa osób trzecich przez ogłoszeniodawcę.

13. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi ogłoszeniodawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia. Zamieszczając ogłoszenie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania powyższych warunków oraz właściwych przepisów ustawowych.

14. Jeżeli ogłoszeniodawca dołączy do ogłoszenia zdjęcia, których jest autorem, z chwilą ich zamieszczenia na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej udziela on administratorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć przez okres publikowania Ogłoszenia na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej oraz na sposoby ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem portalu i aplikacji mobilnej w myśl niniejszego regulaminu.

15. Ogłoszeniodawcy nie wolno dołączać do ogłoszenia zdjęć pochodzących z ogłoszeń innych sprzedawców, ich autorstwa, przedstawiających sprzedawany przez nich towar.

16. Właściciel oświadcza, że zarządzając usługami portalu Bazos.pl dokłada i będzie dokładać wszelkich starań oraz działać z należytą starannością, tak aby zminimalizować wszelkie możliwe zagrożenia, na które przy prawidłowym korzystaniu z usług Bazos.pl mogliby być narażeni jego użytkownicy lub osoby trzecie.

17. Jeśli użytkownik zrobi cokolwiek, co narusza nasze warunki, może zostać zablokowany a jego ogłoszenia są usuwane bez względu na faworyzowanie. Okres zablokowania konta zależy od wagi naruszenia i wcześniejszej aktywności użytkownika na Bazos.

18. Właściciel ma prawo bez zgody Użytkowników i bez ich wcześniejszego powiadamiania wprowadzać zmiany lub innowacje usług portalu.

19. Na naszej stronie internetowej wyświetlają się reklamy dostarczane przez agencje reklamowe osób trzecich. Firmy te mogą wykorzystywać dane (oprócz nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami użytkowników na naszej oraz pozostałych stronach internetowych, w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogłyby zainteresować danego użytkownika.

20. Reklamacje dotyczące świadczenia usług można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@bazos.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od chwili ich opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Przetwarzanie danych osobowych

1. Procedura przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawą nr 101/2000 Sb. (Dziennika Ustaw Republiki Czeskiej) w sprawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawą, która zakresie wykonawczym rozporządzenia zastąpi powyższą ustawę, ustawą nr 480/2004 Sb. w sprawie wybranych usług społeczeństwa informacyjnego, ustawą nr 127/2005 Sb. w sprawie łączności elektronicznej oraz pozostałymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

2. Aby ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca mogli korzystać z usług portalu, zwłaszcza publikować ogłoszenia albo korzystać z pośrednictwa administratora, administrator portalu jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych ogłoszeniodawcy i ogłoszeniobiorcy albo dane osobowe udostępnione lub wpisane przez ogłoszeniodawcę albo ogłoszeniobiorcę w ramach korzystania z portalu (zwłaszcza dane teleadresowe, opisy i dane do faktury).

3. Powyższy sposób przetwarzania danych jest zgodny z prawem, ponieważ jest jest to niezbędne do realizacji umowy, w oparciu o którą ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca korzysta z usług portalu internetowego i aplikacji mobilnej i której strony stanowią ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca, jako podmiot danych osobowych.

4. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe ponad zakres art. 2 i 3 regulaminu, jeżeli przetwarzanie takie jawi się jako niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

5. Użytkownik wyraża zgodę, w myśl przepisów Ustawy w sprawie wybranych usług społeczeństwa informacyjnego, oraz upoważnia administratora do przesyłania użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o nowościach w ofercie portalu Bazos.pl.

6. Wszystkie informacje dotyczące umieszczanych ogłoszeń, adresów e-mail, numerów telefonów zostaną usunięte po upływie pół roku od ich zamieszczenia. Dane dotyczące płatności i faktury są archiwizowane przez okres trzech lat.


Stosowanie API

Jakiekolwiek interfejsy API bezpośrednio podłączone do portalu Bazoš można użytkować tylko za zgodą administratora Bazos.pl, w przeciwnym razie aplikacja lub użytkownicy korzystający z takich aplikacji zostaną zablokowani.


©2024 Bazoš - darmowe ogłoszenia
Pomoc, Pytania, Komentarze, Kontakt, Reklama, Regulamin, Polityka prywatności, RSS,

Ogłoszenia ogółem: 6439, w ciągu 24 godzin: 180

Mapa kategorii, Popularne wyszukiwania, Ciemny motyw:

Kraje: Polska, Czechy, Słowacja, Austria