Lokalizacja: +km: Cena od: - do:
Strona główna > Polityka prywatności

Ogłoszenia

Auto Ogłoszenia ogółem: 2890
Za 24 godziny: 77


Bilety Ogłoszenia ogółem: 13
Za 24 godziny: 1


Dla Dzieci Ogłoszenia ogółem: 538
Za 24 godziny: 8


Dom i ogród Ogłoszenia ogółem: 1114
Za 24 godziny: 25


Elektronika Ogłoszenia ogółem: 399
Za 24 godziny: 8


Fotografia Ogłoszenia ogółem: 59
Za 24 godziny: 1


Komputery Ogłoszenia ogółem: 169
Za 24 godziny: 2


Książki Ogłoszenia ogółem: 202
Za 24 godziny: 1


Maszyny Ogłoszenia ogółem: 1128
Za 24 godziny: 37


Meble Ogłoszenia ogółem: 897
Za 24 godziny: 17


Moda Ogłoszenia ogółem: 937
Za 24 godziny: 20


Motocykle Ogłoszenia ogółem: 408
Za 24 godziny: 4


Muzyka Ogłoszenia ogółem: 175
Za 24 godziny: 2


Nieruchomości Ogłoszenia ogółem: 3303
Za 24 godziny: 92


Praca Ogłoszenia ogółem: 378
Za 24 godziny: 21


Sport Ogłoszenia ogółem: 390
Za 24 godziny: 11


Telefony Ogłoszenia ogółem: 189
Za 24 godziny: 2


Usługi Ogłoszenia ogółem: 275
Za 24 godziny: 15


Zwierzęta Ogłoszenia ogółem: 470
Za 24 godziny: 6


Pozostałe Ogłoszenia ogółem: 1263
Za 24 godziny: 12



Polityka prywatności


Bazos.pl to portal ogłoszeniowy prowadzony przez osobę fizyczną: Ing. Radim Smička (Dubany 17, 798 12 Vrbátky, Republika Czeska, REGON 65773551, NIP: CZ7809204458), zwany dalej Właścicielem.
W razie jakichkolwiek problemów z umieszczeniem lub usunięciem ogłoszenia, skontaktuj się z nami: info@bazos.pl.


Przetwarzanie danych osobowych

1. Procedura przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawą nr 101/2000 Sb. (Dziennika Ustaw Republiki Czeskiej) w sprawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawą, która zakresie wykonawczym rozporządzenia zastąpi powyższą ustawę, ustawą nr 480/2004 Sb. w sprawie wybranych usług społeczeństwa informacyjnego, ustawą nr 127/2005 Sb. w sprawie łączności elektronicznej oraz pozostałymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

2. Aby ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca mogli korzystać z usług portalu, zwłaszcza publikować ogłoszenia albo korzystać z pośrednictwa administratora, administrator portalu jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych ogłoszeniodawcy i ogłoszeniobiorcy albo dane osobowe udostępnione lub wpisane przez ogłoszeniodawcę albo ogłoszeniobiorcę w ramach korzystania z portalu (e-mail, telefon, ipadress, cookie, identyfikator wyświetlania reklam dla aplikacji mobilnych, opisowe i informacje rozliczeniowe dotyczące płatności).

3. Powyższy sposób przetwarzania danych jest zgodny z prawem, ponieważ jest jest to niezbędne do realizacji umowy, w oparciu o którą ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca korzysta z usług portalu internetowego i aplikacji mobilnej i której strony stanowią ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca, jako podmiot danych osobowych.

4. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe ponad zakres art. 2 i 3 regulaminu, jeżeli przetwarzanie takie jawi się jako niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

5. Użytkownik wyraża zgodę, w myśl przepisów Ustawy w sprawie wybranych usług społeczeństwa informacyjnego, oraz upoważnia administratora do przesyłania użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o nowościach w ofercie portalu Bazos.pl.

6. Na naszej stronie internetowej wyświetlają się reklamy dostarczane przez agencje reklamowe osób trzecich. Firmy te mogą wykorzystywać dane (oprócz nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami użytkowników na naszej oraz pozostałych stronach internetowych, w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogłyby zainteresować danego użytkownika.

7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@bazos.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

8. Wszystkie informacje dotyczące umieszczanych ogłoszeń, adresów e-mail, numerów telefonów zostaną usunięte po upływie pół roku od ich zamieszczenia. Dane dotyczące płatności i faktury są archiwizowane przez okres trzech lat.


Kontakt: info@bazos.pl

©2021 Bazoš - darmowe ogłoszenia
Pomoc, Pytania, Komentarze, Kontakt, Reklama, Regulamin, Polityka prywatności, RSS, Wersja mobilna
Ogłoszenia ogółem: 15197, w ciągu 24 godzin: 360

Inne kraje: Polska, Republika Czeska, Słowacja, Austria