Bazos.pl - Ogłoszenia
... darmowe ogłoszenia
Lokalizacja: +km: Cena od: - do:
Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności
Serwer ogłoszeniowy Bazos.pl i aplikacja Bazos są obsługiwane przez osobę fizyczną: Ing. Radim Smička (Dubany 17, 798 12 Vrbátky, Republika Czeska, REGON 65773551, NIP: CZ7809204458), zwany dalej Właścicielem.
W razie jakichkolwiek problemów z umieszczeniem lub usunięciem ogłoszenia, skontaktuj się z nami: info@bazos.pl.


Przetwarzanie danych osobowych

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych opieramy się na głównych zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (dalej GDPR lub rozporządzenie), ustawy nr 110/2019 Dz.U., o przetwarzaniu danych osobowych, ustawy nr 111/2019 Dz.U., zmieniającej niektóre ustawy wraz z przyjęciem ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, ustawy nr 127/2005 Dz.U., o komunikacji elektronicznej i innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

2. Aby ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca mogli korzystać z usług portalu, zwłaszcza publikować ogłoszenia albo korzystać z pośrednictwa administratora, administrator portalu jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych ogłoszeniodawcy i ogłoszeniobiorcy albo dane osobowe udostępnione lub wpisane przez ogłoszeniodawcę albo ogłoszeniobiorcę w ramach korzystania z portalu (e-mail, telefon, ipadress, cookie, identyfikator wyświetlania reklam dla aplikacji mobilnych, opisowe i informacje rozliczeniowe dotyczące płatności).

3. Powyższy sposób przetwarzania danych jest zgodny z prawem, ponieważ jest jest to niezbędne do realizacji umowy, w oparciu o którą ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca korzysta z usług portalu internetowego i aplikacji mobilnej i której strony stanowią ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca, jako podmiot danych osobowych.

4. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe ponad zakres art. 2 i 3 regulaminu, jeżeli przetwarzanie takie jawi się jako niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

5. Użytkownik wyraża zgodę, w myśl przepisów Ustawy w sprawie wybranych usług społeczeństwa informacyjnego, oraz upoważnia administratora do przesyłania użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o nowościach w ofercie portalu Bazos.pl.

6. Na naszej stronie internetowej wyświetlają się reklamy dostarczane przez agencje reklamowe osób trzecich. Firmy te mogą wykorzystywać dane (oprócz nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami użytkowników na naszej oraz pozostałych stronach internetowych, w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogłyby zainteresować danego użytkownika.

7. Wszystkie informacje dotyczące umieszczanych ogłoszeń, adresów e-mail, numerów telefonów zostaną usunięte po upływie pół roku od ich zamieszczenia. Dane dotyczące płatności i faktury są archiwizowane przez okres trzech lat.Poprzednie usunięcie danych

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe wcześniej, po prostu usuń ogłoszenia + pliki cookie w przeglądarce lub usuń aplikację Bazoš. Jeśli nie wiesz, jak usunąć reklamy, skontaktuj się z nami pod adresem info@bazos.pl.

©2024 Bazoš - darmowe ogłoszenia
Pomoc, Pytania, Komentarze, Kontakt, Reklama, Regulamin, Polityka prywatności, RSS,

Ogłoszenia ogółem: 6439, w ciągu 24 godzin: 181

Mapa kategorii, Popularne wyszukiwania, Ciemny motyw:

Kraje: Polska, Czechy, Słowacja, Austria